החלטת וועדת תכנון לאסור על הנדסאי להגיש בקשות להיתרי בניה בוטלה

העותר הינו הנדסאי בניה. העותר הגיש בקשות להיתרי בניה לוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מזרחי עבור לקוחותיו. לפי בית המשפט לעניינים מנהליים, העותר לא בוחל בשום אמצעי בכדי למרר את חיי פקידיה של הוועדה בסדרה בלתי פוסקת של הטרדות, תלונות שווא לגופי ביקורת השונים, תביעות בבתי המשפט והכפשות בלתי פוסקות. האם יש בהתנהגות העותר, נלוזה ככל שתהיה, בכדי להצדיק את הפסקת השירות מצד הוועדה לתכנון ובניה ?

בית המשפט הגיע למסקנה שהחלטת הוועדה לתכנון ובניה להפסיק לטפל בבקשות להיתרי בניה שמגיש העותר אינה סבירה ואינה מידתית, בגלל זכות היסוד של העותר לחופש העיסוק. משמעות החלטת הוועדה לתכנון ובניה היא פגיעה אנושה בפרנסתו של העותר, אשר מרבית לקוחותיו נמצאים בעיר שבתחום סמכותה של הוועדה לתכנון ובניה.

בית המשפט קבע שעמדו לוועדה לתכנון ובניה כלים פוגעניים פחות כגון הגשת תלונות במשטרה כנגד העותר ו/או פנייה לבית המשפט בבקשות מתאימות כגון הוצאת צו מניעת הטרדה מאיימת, תביעת לשון הרע ועוד. בית המשפט גם הזכיר את הכלל בגמרא ש"אין עונשין אלא אם כן מזהירין" והעותר לא הוזהר. מסיבות אלה ואחרות, בית המשפט ביטל את החלטת הוועדה לתכנון ובניה שלא לתת שירות לעותר.

לבעיה משפטית בתחומי התמחותנו, התקשרו ל: 02-6422295.

© נפתלי רובין, משרד עורך דין ונוטריון