הגרלה בלי כל המשתתפים – האם לעשות הגרלה מחדש ?

מוסד עשה הגרלה ובטעות מספר כרטיסים לא הוכנסו להגרלה. בתשובה שניתנה על ידי הרב עמוס ראבילו לאחרונה, נפסק שיש לעשות את ההגרלה מחדש. כל מי שקנה כרטיס קנה זכויות והטעות של המוסד לא יכולה לבטל את הזכויות האלו.

האם בעלי הכרטיסים שכן השתתפו בהגרלה יכולים לבקש את ביטול ההגרלה בגלל שכרטיסים אחרים לא הוכנסו בטעות להגרלה ? גם הם יכולים לבקש את ביטול ההגרלה בגלל שההגרלה לא נעשתה בצורה הוגנת.

האם המוסד חייב להודיע למשתתפים על הטעות ? כן, המוסד חייב להודיע לבעלי הכרטיסים על הטעות ולשמוע את דעתם.

האם ההגרלה בטלה רק אם המשתתפים יבקשו לבטל אותה ? לא, ההגרלה בטלה אפילו לפני שאחד המשתתפים מבקש לבטל אותה.

האם בעל הכרטיס שהכרטיס שלו לא הוכנסה להגרלה התכוון לתרום גם במקרה שלא ישתתף בטעות בהגרלה ? אין אסמכתא לגבי השתתפות בהגרלה בגלל שהמשתתפים בהגרלה רואים לנגד עיניהם לרוב את מצוות הצדקה ובמצוות צדקה, אין אסמכתא. אבל המשתתף תורם יותר כאשר הוא יודע שישתתף בהגרלה.

האם המוסד חייב להחזיר את הכסף לבעל הכרטיס שהכרטיס שלו לא הוכנסה בטעות להגרלה ? כן, בעל הכרטיס תרם יותר בגלל ההגרלה. אבל, בדיעבד, במצב בו שם בעל הכרטיס לא ידוע למוסד, המוסד לא חייב להחזיר את הכסף לבעל הכרטיס ויכול להשתמש בכסף הזה.

לבעיה משפטית בתחומי התמחותנו: 02-6422295.

© נפתלי רובין, משרד עורך דין ונוטריון