הבקשה הרביעית להאריך את מעצרו של עו"ד בפיקוח אלקטרוני נדחתה על ידי בית המשפט העליון

עורך דין מואשם שקשר קשר עם קצין משטרה. הקצין העביר מידע פנימי של המשטרה לעורך דין. בחלק מהמקרים, העורך דין וקצין המשטרה הציגו בפני נחקרים פוטנציאליים מידע על חקירות המתנהלות נגדם על מנת לקבל סכומי כסף גדולים אשר ישמשו את עורך הדין ואת קצין המשטרה כדי לעזור לכאורה לאותם נחקרים.

אחרי ערר שהגיש עורך הדין, ההחלטה לעצור אותו בבית כלא עד תום ההליכים המשפטיים הומר למעצר בפיקוח אלקטרוני. הוגשו 3 בקשות להארכת מעצר בפיקוח אלקטרוני ובקשות אלה נתקבלו.

הוגשה בקשה רביעית להארכת מעצר בפיקוח אלקטרוני.

בית המשפט העליון בדק את נסיבות המקרה ומצא שמשרדו של עורך דין נסגר, הרישיון שלו כעורך דין הוקפא, הלקוחות שלו מן הסתם עזבו את עורך הדין. מקור המידע היחיד של העורך דין נמצא בבית כלא ומעיד כנגדו במשפט. מכאן שהמסוכנות המשפטית של עורך דין קטנה.

במשך שנתיים של המעצר בפיקוח אלקטרוני, עורך הדין לא הפר את תנאי המעצר אפילו פעם אחת.

החשש שעורך הדין ישבש הליכי משפט וישפיע על העדים קטן. כפי שציין בית המשפט העליון: "חזקה על (עורך הדין) כי הוא מבין היטב שאם חלילה ינסה להשפיע על עדים, ישלם מחיר יקר על כך."

היו גם מחדלים בכך שהחזיקו את עורך הדין במעצר פעמיים למרות שפקע תוקף צווי המעצר.

נקבע גם שהחשש שעורך הדין יימלט מהארץ קטן. מרכז החיים של עורך הדין נמצא בארץ. כל הנכסים שלו חולטו ו-10 ערבים חתמו על ערבות של 300,000 ₪ כל אחד לטובת עורך הדין.

בגלל הסיבות הנ"ל, בית המשפט העליון דחה את הבקשה הרביעית להארכת המעצר בפיקוח אלקטרוני, שחרר את עורך הדין ממעצר בפיקוח אלקטרוני והורה על מעצר בית.

לבעיה משפטית בתחומי התמחותנו: 02-6422295.

© נפתלי רובין, משרד עורך דין ונוטריון