הטיסה התעכבה ? אולי מגיע לכם כסף !

לפעמים, הטיסה מתעכבת או מבטלים אותה.  או שחברת התעופה מסרבת להעלות את הנוסע למטוס. ועוד סיבות אחרות.

 

האם מגיע לנוסע כסף במצבים כאלה ?

גם החוק הישראלי וגם החוק האירופאי מכירים בסדרה של הטבות ו/או פיצויים המגיעים לנוסעים שנקלעו לתקלות בקשר לטיסה שלהם.

לדוגמה, טיסה שבוטלה או איחור של מעל 8 שעות (שנחשב כביטול הטיסה) מזכה את הנוסע לשורה של תשלומים: השבת מחיר כרטיס הטיסה ופיצוי כספי לפי המרחק של הטיסה.

יש הטבות בטיסה שבוטלה: אכילה ושתיה, 2 שיחות טלפון, מייל או פקס.

גם סירוב להטיס נוסע מזכה בקבלת תשלומים.

 

מה קורה אם האיחור של הטיסה הוא פחות מ-8 שעות ?

גם כאן יש הטבות אך לא תמיד תשלום. ההטבות תלויות בזמן של האיחור: אכילה ושתיה ו/או 2 שיחות טלפון, מייל או פקס ו/או אירוח בבית מלון.

לפעמים, הנוסע זכאי להשבת מחיר הכרטיס.

 

האם חברת התעופה יכולה לסרב לתת תשלומים לפי החוק ?

במקרים מסוימים, חברת התעופה לא תהיה חייבת לשלם פיצוי כספי. לדוגמה, אם הסירוב להטיס נוסע הוא בגלל מצב בריאותו של הנוסע. או אם הבעיה בטיסה הייתה בגלל נסיבות שאין לחברת התעופה שליטה עליהן.

 

שמעתי על פיצוי של 10,280 ₪. מהו הפיצוי הזה ?

פיצוי זה נקרא פיצוי לדוגמה. פיצוי זה הוא פיצוי חריג אבל יש בתי משפט שחייבו חברות תעופה או מארגני טיסה בפיצוי לדוגמה של 2,500 ₪. העילות לפיצוי הן הפרת החובה לתת שירותי סיוע (אכילה ושתיה, 2 שיחות טלפון וכו'), אי תשלום הפיצוי הכספי לפי התוספת הראשונה לחוק שירותי תעופה וכו'. לפני שבית המשפט נותן את הפיצוי הזה, הוא בודק כמה עניינים: אם זה הפרה חוזרת של חברת התעופה, אם חברת התעופה מודיעה לנוסעים על ההטבות והפיצויים המגיעים להם לפי החוק וכו'.

לבעיה משפטית בתחומי התמחותנו, התקשרו 02-6422295.

© נפתלי רובין, משרד עורך דין ונוטריון