פירוק מרצון של חברה בעלת כושר פרעון

כאשר נסגר עסק שהוקם במסגרת חברה בע"מ, רשות המסים דורשת את פירוק החברה, אפילו אם ביכולת העסק לפרוע את כל החובות לנושים.

הליך זה של פירוק מרצון של חברה בעלת כושר פרעון מוסדר בחוק החברות, בפקודת החברות ובתקנות הרלוונטיות.

כדי שהליך זה יתנהל ללא צורך בפניה לבית המשפט, יש צורך לעמוד בתנאים אשר קיומם נבדק בזהירות רבה על ידי רשם החברות.

הפירוק מרצון של חברה בעלת כושר פרעון כולל 3 שלבים וניתן לבקש במסגרת הפירוק פטור מהאגרה השנתית לרשם החברות.

לבעיה משפטית בתחומי התמחותנו, התקשרו 02-6422295.

© נפתלי רובין, משרד עורך דין ונוטריון