האם אפשר לשכנע לקוח לעבור מעסק אחד לעסק אחר ?

כאשר מדובר במוצרים חדשים, עיקר הפרסום מיועד לשכנע לקוחות חדשים לקנות את המוצרים. יחד עם זאת, כאשר מדובר האוכלוסייה שכבר קונה מוצרים כאלה, מטרת השיווק היא לשכנע את הלקוחות לעבור מעסק אחד לעסק אחר. הרב יהודה פרומן בספר על תחרות עסקית מסביר מה מותר ומה אסור. להלן כמה דוגמאות.

מה דינו של לקוח לא קבוע ?

לקוח שהוא לא לקוח קבוע של עסק אחר, מותר להציע לו לקנות מוצר או לקבל שירות ואין בזה הסגת גבול של העסקים האחרים.

העברת חשבון עו"ש לבנק אחר

פרסומת באמצעי התקשורת להעביר את חשבון העו"ש לבנק אחר מותרת.

אך לגבי שכנוע ישיר בטלפון, המצב שונה. יש שיטות שאוסרות. שיטה א: בגלל שכבר נקשרה העסקה החדשה עם לקוח קבוע בגלל העסקאות שהיו בעבר. שיטה ב: כידוע, יש התקנה האוסרת לבני העיר לקנות סחורה מסוחרים של עיר אחרת. לפי שיטה זו, תקנה זו היא לטובת המוכרים: שהמוכרים בעיר אחת יוכלו להתפרנס מהלקוחות באותה עיר ותושבי העיר לא יקנו סחורה מעיר אחרת. אז, שידול ישיר של בנק להעביר את חשבון הבנק לבנק אחר אסור בגלל הסגת גבול.

אבל יש שיטה שמתירה אפילו לגבי לקוחות קבועים. עסק שיש לו לקוחות קבועים אינו קונה בעלות בספים של הלקוחות בגלל שהלקוחות יכולים תמיד להחליט מה הם עושים עם כספם. לפי שיטה זו, מותר לבנק לפנות באופן ישיר ללקוח של בנק אחר ולשכנע אותו להעביר את חשבון הבנק שלו אליו.

מתן הלוואות בתנאים טובים יותר

מתן הלוואה בתנאים טובים יותר ללקוח קיים שונה מהעברת חשבון עו"ד לבנק אחר. בהעברת חשבון, לא בטוח שהלקוח ייקח הלוואה וישלם ריבית (לפי היתר עסקא). לעומת זאת, בהסכם הלוואה, יש כבר חיוב של הלקוח לשלם ריבית. כאשר בנק משכנע לקוח לעבור לבנק אחר, הבנק השני מונע מהבנק הראשון הכנסה של ריבית.

יש שיטה לפיה התקנה האוסרת לקנות סחורה מסוחרים של עיר אחרת היא תקנה לטובת הקונים. לכן, אם הסחורה מעיר אחרת הרבה יותר זולה או שהסחורה של עיר אחרת היא משובחת יותר, מותר לבני העיר לקנות סחורה מעיר אחרת.

לדוגמה, אדם שיש לו הלוואה חוץ בנקאית ומציעים לו הלוואה בנקאית זולה יותר, אין בכך הסגת גבול. יש שוק של הלוואות שאין הבדלים גדולים בין ההלוואות ואז הצעה ללווה לקבל תנאים יותר טובים נחשבת הסגת גבול. יחד עם זאת, כאשר ההבדל בין ההלוואות יכול להגיע לסכומים גדולים – כמו במשכנתאות – אפשר להציע הצעה יותר טובה ואין בזה הסגת גבול.

לבעיה משפטית בתחומי התמחותנו התקשרו 02-6422295

© נפתלי רובין, משרד עורך דין ונוטריון