בג"ץ ביטל את חוק מס ריבוי דירות

בג"ץ ביטל ביום יד' אב תשע"ז (6/8/17 למניינם) את חוק מס ריבוי דירות שהטיל מס של 1% על אדם שיש לו 3 דירות או יותר. פסק הדין ניתן ברוב של 4 שופטים כנגד אחד.

 

השופט סולברג שהיה ברוב ביסס את פסק הדין שלו על תשובה של הרב יוסף מטראני זצ"ל לפיה פסיקה על פי רוב מחייבת שכולם מסכימים שהולכים לפי הרוב ושכולם טענו את טענותיהם. השופט סולברג הביא תשובה של הרשב"א שהחלטה של נציגי הציבור תקפה רק אם כל נציגי הציבור היו נוכחים.

השופט ציטט תשובה על מקרה בו הצביעו כל תשובי המקום באמצעות שליח שעבר בין הבתים ואסף את ההצבעות אך בגלל שלא היה דיון במעמד כולם, אין תוקף להצבעה זו.

השופט סולברג הביא את הגמרא בב"מ פד. שרבי יוחנן לא התנחם מהסתלקותו של ריש לקיש בגלל שריש לקיש היה מקשה עשרים וארבע קושיות ורבי יוחנן עשרים וארבעה תירוצים ואז רווחת השמועה.

כך הובאה ההלכה ש"אין שייך לומר דהולכין אחר הרוב אלא כשכל הג' ישבו ונתנו בדבר וכל אחד ואחד אומר טעם לדבריו ושניים הסכימו לדעת אחת, אז בטלה דעת השלישי ברוב, מה שאין כן כשאומר איני יודע דמחשב כאילו לא ישב עמהן, ואמרינן שמא אם ישב עמהן שלישי שהיה אומר דעתו היה השניים מסכימים עמו (ספר מאירת עיניים על שולחן ערוך, חושן משפט, סימן יח, ס"ק ד).

 

באופן מידי, אין חובה להגיש לרשות המסים הצהרה על בעלות של 3 דירות או יותר. אין גם חובה לשלם מס ריבוי דירות של 1% מהדירה השלישית. צריך להמתין אם ינסו לקבל את החוק מחדש או לא.

לבעיה משפטית בתחומי התמחותנו, התקשרו 02-6422295

© נפתלי רובין, משרד עורך דין ונוטריון