החזר השקעות של מיליוני שקלים

יזם נדל"ן מקבל השקעות במיליוני שקלים. על חלק מההשקעות נחתם היתר עיסקא. המשקיע דורש מהיזם לקבל את הכסף חזרה בהתאם להיתר עיסקא. היזם טוען שהוא לא חייב להחזיר את ההשקעות כי הפרויקט הגדול שהוא הקים עם הכספים של המשקיע נקלע לקשיים משפטיים ואינו מניב רווחים.

 

מה קורה אם לא נחתם היתר עיסקא בקשר לכל סכומי ההשקעות ?

אף על פי שלא נחתם היתר עיסקא לגבי חלק מההשקעות, כוונת הצדדים הייתה שיחול היתר עיסקא על כל ההשקעות של המשקיע בפרויקטים של היזם.

 

האם היזם חייב להחזיר את ההשקעות אם הפרויקטים לא הניבו רווחים ?

החזרת החובות אינה תלויה ברווחים. בנוסח היתר עיסקא אחד, כתוב שאם העסקים לא יהיו כל כך טובים, הכספים יושקעו בעסקים יותר טובים. גם השווי של הקרקע עלה ובגלל שהמשקיע שותף בקרקע, נחשב כאילו היו רווחים. בהיתר עיסקא אחר, כתוב ששתיקה בסוף כל חודש היא הודאה שהיו רווחים.

 

מהו מועד הפירעון של ההשקעות ?

לפעמים, כותבים בהסכם ההשקעה שהיזם יחזיר את סכום ההשקעה "בזמן שיתאפשר לו".  ביטוי זה יכול להתפרש שלא נקבע מועד פירעון מוגדר לסכומי ההשקעות.

בכל זאת, היזם עשוי להיות חייב להחזיר את סכומי ההשקעות באופן מידי אם הוא לא עמד בתנאי הסכם ההשקעה והבריח נכסים (מכר את חלקו בפרויקט הגדול ביותר לצד שלישי).

גם בחוב שלא נקבע מודע הפירעון שלו, אי אפשר לאפשר ליזם להחזיק בכסף ללא הגבלה זמן. אחרי ארבע שנים, המשקיע זכאי לדרוש את כספו בחזרה.

לכל בעיה משפטית בתחומי התמחותנו, התקשרו 02-6422295

© נפתלי רובין, משרד עורך דין ונוטריון