איך לחסוך מאות אלפי שקלים בהיטל השבחה ?

כידוע, בעל דירה שבונה או מרחיב דירתו עד לשטח של 140 מ"ר זכאי, בתנאים מסוימים, לפטור מהיטל השבחה. פטור זה נקבע בסעיף 19(ג)(1)לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ח-1965.

הובא בפני בית המשפט העליון מקרה של בעלי קרקע במשותף. הנושא היה האם כל בעלי הקרקע ביחד זכאים לפטור אחד מהיטל ההשבחה או שכל אחד מבעלי הקרקע זכאי לפטור ?

הפתרון למחלוקת זאת בין הועדה המקומית לתכנון ובניה לבין בעלי הקרקע היה בעל משמעות כספית אדירה.

נגיד שיש 10 בעלי קרקע שלכל אחד דירה אחת. נניח שההיטל השבחה עבור כל דירה (ללא פטור) הוא 250,000 ₪.

בלי פטור, ההיטל השבחה של כל בעלי הקרקע ביחד הוא 2,500,000 ₪.

פרשנות א: אם מחליטים שמגיע לבעלי הקרקע רק פטור אחד עבור כולם ביחד, החיסכון הוא 250,000 ₪ בלבד. אבל צריך לשלם היטל השבחה של 2,250,000 ₪.

פרשנות ב: אבל אם מחליטים שכל בעל קרקע זכאי לפטור מהיטל השבחה עבור דירתו, החיסכון בהיטל השבחה הוא 250,000 ₪ לדירה או 2,500,000 ₪ לכל בעלי הקרקע ביחד.

בית המשפט העליון דחה את הפרשנות של הועדה המקומית לתכנון ובניה – פרשנות א – וקבע שכל אחד מבעלי הדירות בנפרד זכאי לפטור מהיטל השבחה.

המשמעות: חיסכון בהיטל השבחה של 2,500,000 ₪ במקום 250,000 ₪ !

לכל בעיה משפטית בתחומי התמחותנו, התקשרו 02-6422295

© נפתלי רובין, משרד עורך דין ונוטריון