מתי אפשר לבטל חוזה בנייה ?

לפעמים, קבלן שבונה פרוייקט של דירות אינו רוכש זכות בקרקע אלא מפנה את הרוכשים לחתימת חוזה בעלות או חכירה עם הבעלים של הקרקע. הקבלן חותם עם הרוכשים רק על חוזה לבנייה.

ברוב המקרים, אסור לבעלי הדירות לבחור קבלן אחר.

חוזה כזה נחשב כעסקה קבלנית.

 

מה קורה כאשר מתגלעים חילוקי דעות בין הקבלן לרוכש ?

לדוגמה, הקבלן טוען שהרכוש לא שילם כל התשלומים לפי החוזה לבנייה והוא ורוצה לבטל את החוזה.

הרוכש יכול לטעון שקיימים הרבה ליקויים בדירה ושהדירה אינה ראויה למגורים.

באופן עקרוני, אסור לקבלן לבטל חוזה אחרי שהוא חתם עליו.

יש לבדוק באמצעות מומחה אם הדירה ראויה למגורים. אם הדירה אינה ראויה למגורים, הרוכש אינו חייב לקבל את הדירה ולשלם את התשלום האחרון לפי החוזה לבנייה שמשתלם עם קבלת הדירה.

בכך נדחית טענת הקבלן שהרוכש איחר בתשלומים.

 

האם הקבלן יכול לבטל את החוזה בגלל ההתנהגות של הרוכש ?

לפעמים הקבלן מנסה לבטל את החוזה בגלל שהתנהגות הרוכש לא הייתה מתאימה. טענה אינה חזקה. דבר ידוע הוא שקיימים מתחים בין קבלן לרוכש.

 

האם הרוכש יכול להקטין את התשלומים אם הקבלן לא בונה לפי המוסכם ?

אם הקבלן לא משלים את עבודות הבנייה באיכות ובזמן שנקבעו, אפשר, במקרים מסוימים, להפחית את התשלומים שעל הרוכש לשלם לקבלן.

לכל בעיה משפטית בתחומי התמחותנו, התקשרו 02-6422295

© נפתלי רובין, משרד עורך דין ונוטריון