משפט אזרחי

המשפט האזרחי בישראל מוסדר על ידי שורה של חוקים המכסים את כל תחומי החיים האזרחיים. חוקים אלה מתעדכנים מעת לעת כדי לקחת בחשבון את התפתחות הטכנולוגיה.

דיני החוזים מתייחסים לכריתת החוזה, לביצועו ולהשלכות של אי עמידה בהוראות החוזה. רוב סוגי החוזים הוסדרו בחוקים מיוחדים: חוזה הקבלנות, שליחות, נאמנות, מכר וכו'.

בתחום דיני המשפחה, הדין החל הוא דין המעמד האישי של בני זוג או חוקים מיוחדים בתחומים ספציפיים. דיני האפוטרופסות והכשרות המשפטית עברו מודרניזציה לאחרונה.

פקודת הנזיקין כוללת חלק כללי ודינים מיוחדים לכל סוגי האחריות הנזיקית.

לכל בעיה משפטית בתחומי התמחותנו, התקשרו 02-6422295

© נפתלי רובין, משרד עורך דין ונוטריון