משפט פלילי

בישראל, לכל חשוד או נאשם, יש זכות להיות מיוצג על ידי עורך דין.  זכות זו עומדת לאדם שנעצר על ידי המשטרה, במהלך חקירה, אדם שטרם הוגשה נגדו כתב אישום או מעצר עד תום ההליכים. החוק הפלילי בישראל דומה מאוד לדין הפלילי במדינות המערב.

לאחר הגשת כתב אישום או או אפילו אחרי הרשעה, הפרוצדורה הפלילית חייבת לעמוד בהוראות סדר הדין הפלילי. אי שמירת הוראות סדר הדין הפלילי עשויה להביא לשחרורו של חשוד או נאשם, לביטול האישום או לזיכוי הנאשם ואף לביטול פסק הדין הפלילי בערעור.

המשפט הפלילי בישראל חל גם על אנשים שהוכנסו לבית חולים פסיכיאטרי, על קטינים ועל אנשים שמבקשים שחרור מוקדם מוועדת השחרורים.

לכל בעיה משפטית בתחומי התמחותנו, התקשרו 02-6422295

 © נפתלי רובין, משרד עורך דין ונוטריון