דיני מיסוי מקרקעין

בעת רכישת דירה, קיימות הקלות במס רכישה כאשר הדירה הנרכשת היא דירתו היחידה של הרוכש. במקרים מסוימים, כאשר הרוכש כבר בעל דירה אך מתחייב למכור את דירתו הקיימת תוך פרק זמן מוגדר מיום קניית הדירה החדשה, הרוכש עדיין ייחשב כבעל דירה יחידה וייהנה מהקלה במס רכישה.

חשוב לשמור את כל החשבוניות הקשורות לרכישה. נכון כי מכירה של דירה יחידה בדרך כלל פטורה ממס שבח בתנאים מסוימים אבל במקרים אחרים, ניתן לנכות ממס שבח הוצאות מסוימות המתייחסות לנכס, לקנייתו או למכירתו.

בשל ביטול הפטור ממכירת דירה מדי 4 שנים, נקטו רשויות המס שיטה לינארית לחישוב מס שבח לגבי דירות שנרכשו לפני 2014.

לכל בעיה משפטית בתחומי התמחותנו, התקשרו 02-6422295

© נפתלי רובין, משרד עורך דין ונוטריון